آخرین اخبار : 

اهداف

  • احداث برج فناوری اطلاعات یزد به منظور ایجاد مرکزی برای تجمیع دفاتر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی فناوری اطلاعات و ارائه سرویس های متمرکز به آنان
  • ایجاد دیتا سنتر و سایر زیرساخت ها و تجمیع ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات
  • پژوهش، مشاوره، تولید، خرید، فروش، توسعه کاربرد سخت افزارها و نرم افزارها و شبکه، ایجاد آزمایشگاه های فنی و مهندسی IT و ICT، مشاوره و امنیت اطلاعات، توسعه فیبر نوری و محتوای دیجیتال، و خدمات مرتبط با آنها
  • ایجاد نمونه هایی از آموزش های مجازی، بهداشت مجازی، توریسم مجازی، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، دانشگاه مجازی و تشویق به استفاده از آنها
  • شناسایی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات در داخل و خارج کشور به منظور ارتقای توان فنی و مهندسی و بازار سازی و بازاریابی، واردات و صادرات و هم افزایی شرکت های حوزه فناوری اطلاعات کشور
  • مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات