آخرین اخبار : 

معرفی شرکت

شرکت برج فناوری اطلاعات یزد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به شماره ثبت ۱۵۳۵۲ ، با سرمایه ده میلیارد ریال  به منظور ایجاد مرکزی برای تجمیع دفاتر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی فناوری اطلاعات و ارائه سرویسهای متمرکز به آنان در استان یزد به ثبت رسید و از خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

جدول زير ترکيب هيئت مديره اين شرکت در سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد :

نام و نام خانوادگي نماينده سمت در هيأت مديره
دکتر امیرحسین کوهساری صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد رئيس هيئت مديره
دکتر مهدی آقا صرام شرکت دانشگاهیان یزد نايب رئيس هيئت مديره
مهندس باقر حیدری شرکت تعاونی یزد تکفا عضو هيئت مديره
مهندس حسين حكيميان مديرعامل