آخرین اخبار : 

تماس با ما

تلفن: ۳۷۲۸۲۰۰۶-۰۳۵

تلفکس: ۳۷۲۸۲۰۰۷-۰۳۵

آدرس: خیابان شهید مطهری، مرکز علم و فناوری اقبال، سالن مؤسسات، پلاک AC3-2

پست الکترونیک: ittower.yazd@gmail.com