آخرین اخبار : 

تماس با ما

تلفن: ۳۷۲۸۲۰۰۶-۰۳۵

تلفکس: ۳۷۲۸۲۰۰۷-۰۳۵

آدرس: خیابان شهید مطهری، بن بست خراسانی، پلاک ۱۸۰، کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۸۸۵

پست الکترونیک: ittower.yazd@gmail.com