آخرین اخبار : 

دیدار اعضای هیئت مدیره برج فناوری اطلاعات یزد با معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری یزد

صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ اعضای هیئت مدیره شرکت برج فناوری اطلاعات یزددر محل دفتر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری یزد دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری یزد ایجاد برج فناوری اطلاعات و ارتباطات را از ضرورت های استان عنوان کرد، آقای عزالدینی اظهار داشتند باید از پتانسیل های کشور به نحو احسن استفاده نمود و تأیید نمودند استان نیز از این پروژه به جدی حمایت می نماید.

در ابتدای این جلسه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برج توضیحاتی پیرامون کارهای انجام شده و مشکلات برج بیان نمودند.