آخرین اخبار : 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برج فناوری اطلاعات یزد برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت برج فناوری اطلاعات یزد ۵ تیرماه ۹۸ در محل شرکت برگزار شد.

در این نشست ۳ ساعته ابتدا حسین حکیمیان؛ مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت های شرکت در سال ۹۷ ارائه کرد. سپس موسسه کارآمد حساب ایرانیان؛ حسابرس شرکت ضمن قرائت گزارش خود به سوالات سهامداران پاسخ داد. در پایان نیز امیر حسین کوهساری؛رئیس هیئت مدیره به ایراد سخنرانی پرداخت.

گفتنی است پس از پرسش و پاسخ طولانی بین سهامداران و اعضای هیئت مدیره، صورت های مالی شرکت به تصویب رسید و موسسه کارآمد حساب ایرانیان مجدداً به عنوان حسابرس و بازرس سال ۹۸ انتخاب شد.