آخرین اخبار : 

زمان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برج فناوری اطلاعات یزد مشخص گردید

هیئت مدیره شرکت برج فناوری اطلاعات یزد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸زمان و مکان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را ساعت ۱۱:۰۰مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ در محل شرکت برج فناوری اطلاعات یزد واقع در خیابان شهید مطهری، بن بست خراسانی، پلاک ۱۸۰، طبقه همکف مشخص نمود.