آخرین اخبار : 

تجهیز کارگاه پروژه Fay Center

با مصوبه هیئت مدیره اقدامات لازم جهت تجهیز کارگاه پروه در ابتدای سال ۱۳۹۸ انجام گردید. به گزارش مدیر عمرانی پروژه اتاق تأسیسات و اتاق نگهبانی ساخته شده و یک عدد مخزن آب ۲۲ هزار لیتری بر روی آن مستقر گردیده است.