آخرین اخبار : 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله به اطلاع میرساند در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۵ مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده برج فناوری اطلاعات یزد، با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید و پس از تأیید و تصویب صورت هاهی مالی، تعیین روزنامه جهت درج اطلاعیه های برج و نقد و بررسی عملکرد برج، اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

  1. صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد
  2. سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد
  3. صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
  4. شرکت توسعه کاربردی فناوری اطلاعات یزد (یزدتکفا)
  5. اتحادیه صنف رایانه استان یزد