آخرین اخبار : 

بررسی راهکارهای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در ستاد سرمایه گذاری استان یزد

در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۴ با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برج فناوری اطلاعات یزد در ستاد سرمایه گذاری استان یزد راهکارهای جذب سرمایه گذار خارجی و اخذ مجوز آن مورد بررسی قرار گرفت.

۲۰۱۶۰۹۰۴_۱۱۴۲۴۰_1