آخرین اخبار : 

زمان مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت برج فناوری اطلاعات یزد مشخص گردید

هیئت مدیره شرکت برج فناوری اطلاعات یزد در چهلمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ زمان و مکان مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت را ساعت ۱۷:۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ در محل شرکت برج فناوری اطلاعات یزد واقع در خیابان شهید مطهری مرکز فناوری اقبال واحد AC32 مشخص نمود