آخرین اخبار : 

شرکت برج فناوری اطلاعات یزد با دفتر نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده استان یزد تفاهم نامه همکاری امضا نمود

به گزارش روابط عمومی این شرکت، این تفاهم نامه به منظور همکاری و تعامل بین شرکت برج فناوری اطلاعات یزد و صنایع دفاعی کشور امضاء گردید که محورهای همکاری به شرح ذیل می باشد.

  1.  حمایت مادی و معنوی از ایده و طرح های شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه ICT مرتبط با امور دفاعی کشور در چارچوب مقررات طرفین
  2. هدایت، حمایت و بهره برداری از توانمندی شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه ICT در راستای رفع نیازهای صنایع دفاعی کشور
  3. ترغیب حضور و توسعه فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی ICT در توسعه فناوری دفاعی کشور
  4. برگزاری و حمایت از همایش و نمایشگاه های دستاوردهای علمی و فناورانه حوزه ICT مرتبط با حوزه های دفاعی در داخل و خارج استان در جهت معرفی و تجاری سازی دستاوردها
  5. معرفی و انتقال ظرفیت ها و نیازهای طرفین به یکدیگر با در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر طرفین
  6. تعریف و حمایت از پروژه های کاربردی به منظور رفع نیازهای تحقیقاتی و فناورانه دفاعی با استفاده از اعتبارات مالی طرفین و مشارکت و سرمایه گذاری از طرح های مذکور

IMAG1460

IMAG1462

IMAG1465