آخرین اخبار : 

گروه بین المللی ثروت آفرینان آراد؛ مشاور برنامه بازاریابی، برندینگ و تأمین مالی پروژه برج فناوری اطلاعات یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت، گروه بین المللی ثروت آفرینان آراد به عنوان مشاور برنامه ریزی، برندینگ و تأمین مالی پروژه برج فناوری اطلاعات استان یزد، همکاری خود را با شرکت آغاز نمود.

بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ در جلسه ای که با حضور آقایان دکتر راهی؛ مدیر عامل شرکت آراد و دکتر نواب پور و مهندس صادقی؛ اعضای هیئت مدیره شرکت آراد و آقایان مهندس ندافیون؛ رئیس هیئت مدیره برج IT و مهندس حکیمیان؛ مدیر عامل شرکت برج فناوری اطلاعات یزد، قرارداد همکاری فیمابین به امضاء طرفین رسید.

photo_2016-04-24_08-21-55

photo_2016-04-24_08-21-48

photo_2016-04-24_08-21-51

photo_2016-04-24_08-22-02