آخرین اخبار : 

مشارکت بانک ملت در پروژه برج فناوری اطلاعات یزد

در تاریخ ۴ اسفند ماه سال ۹۴ با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برج فناوری اطلاعات یزد در محل دفتر مدیر شعب بانک ملت استان یزد، زمینه های همکاری فیمابین بررسی گردید.

جناب آقای قدیری ضمن خوشامد گویی از همکاری و مشارکت بانک ملت با پروژه برج فناوری اطلاعات استقبال نمودند و گفتند بانک ملت آمادگی هر گونه همکاری و مشارکت در پروژه مذکور را دارد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس حکیمیان (مدیر عامل برج) گزارشی از پروژه برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد و اقدامات انجام شده ارائه و به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند.

IMG_9161

IMG_9160

IMG_9159

IMG_9158