آخرین اخبار : 

تأمین سرمایه برج فناوری اطلاعات توسط گروه بین المللی ثروت آفرینان آراد

مدیر عامل شرکت برج فناوری اطلاعات یزد خبر داد: در تاریخ ۲۵ بهمن ماه، نمایندگان گروه بین المللی ثروت آفرینان آراد در محل شرکت برج فناوری اطلاعات استان یزد با اعضاء هیئت مدیره دیدار و گفتگو کردند.

حکیمیان افزود؛ در این جلسه که حدود ۲:۳۰ به طول انجامید پیرامون تأمین سرمایه پروژه برج فناوری اطلاعات یزد بحث و بررسی و در نهایت مقرر گردید تأمین سرمایه پروژه مذکور در قالب قرارداد فیمابین توسط گروه ثروت آفرینان آراد انجام گیرد.

photo_2016-02-17_08-13-51

photo_2016-02-17_08-13-43

photo_2016-02-17_08-13-39