آخرین اخبار : 

مشارکت بانک صادرات در پروژه برج فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد

در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ باحضور اعضای هیئت مدیره برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد در محل دفتر مدیر شعب بانک صادرات استان یزد زمینه های همکاری فیمابین بررسی گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس حکیمیان (مدیر عامل برج) گزارشی از پروژه برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد و اقدامات انجام شده ارائه نمودند. در ادامه آقای مهندس پورحسنی ضمن خوشامدگویی از همکاری و سرمایه گذاری بانک صادرات با پروژه مذکور استقبال نمودند و گفتند بانک صادرات افتخار می کند با بالاترین منابع در بین بانکهای استان در پروژه های فناورانه مشارکت نماید.

ایشان افزودند بانک صادرات مشتاقانه آمادگی هرگونه همکاری مشترک با شرکت برج فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد.

 

IMG_0573 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577